För hyresgäster/BRF2024-01-12T14:40:47+01:00

Smidigt för dig som hyresgäst/medlem

Är du hyresgäst/medlem i någon av de fastigheter vi förvaltar? Här hittar du all information du behöver och kan göra felanmälan, boka lokaler och ladda ner blanketter för uppsägning och intresseanmälan.

Felanmälan

Boka lokal

Är det första gången ni ska boka lokal? För att kunna boka lokal behöver behörighet för detta tilldelas.
Hör av er till info@estatecon.se så löser vi detta!

Hyresgäst/medlemsinfo

Vind och källare2018-10-11T09:53:13+02:00

Här gäller liknande som för trapphusen. I förråd får inte brandfarlig vätska förvaras. Tänk på att alltid stänga dörrar efter dig. Det minskar inbrott och brandspridning om olyckan är framme. Normalt är att du blivit tilldelad ett förråd vid din inflyttning. Oavsett om du använder det eller inte bör du låsa det. Detta för att ingen annan skall börja använda det eller placera saker där.

Vad händer om jag inte betalar i tid?2018-10-11T09:47:39+02:00

Har du problem med en hyresinbetalning, kontakta oss omedelbart på telefon 011-20 22 60 på vardagar mellan kl 08:00-16:00. Om du inte betalar hyran i tid får du en påminnelse och vi debiterar då en påminnelseavgift. Dröjer inbetalning av hyran ytterligare sänder vi ett kravbrev, med kravavgift. Därefter ansöker vi om betalningsföreläggande och avhysning via Kronofogden. Återkommande sena betalningar kan leda till att du mister ditt hyreskontrakt.

Utflytt2019-10-11T17:11:16+02:00

Lägenheten skall städas noggrant. Glöm ej balkong och förråd. Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör t.ex. dörrar, badrumsskåp, hatthylla m.m. Besiktning skall i normala fall ske när lägenheten är tömd och städad.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Uppsägning2020-10-13T13:33:28+02:00

Om du vill säga upp din bostad använder du detta dokument.

Tvättstuga2018-10-11T09:52:39+02:00

Tvättstugan skall alltid rengöras efter användandet. Normalt krävs rengöring av maskiner och golv. Se även anslag i tvättstugan.

Trygghet och trivsel2018-10-11T10:05:55+02:00

För att alla skall trivas med sina boenden, bör man respektera och komma överens med sina grannar. Du som flyttar in kanske kan hälsa på de du möter och förklara var du skall flytta in. Normalt får man säkert ett svar var de bor o s v. Om du skall ha en bjudning informera dina grannar om det.

Trapphus2018-10-11T10:06:07+02:00

Trapphusen är viktiga utrymningsvägar om en brand inträffar. Rök och brandutveckling minskas om inget brännbart förvaras i trapphusen. Hushållssopor får inte förvaras i trapphuset i väntan på borttransport till soprum. Det ser illa ut men sprider framförallt lukt och ohyra. Det är inte tillåtet att röka i trapphuset.

Trapphus2018-10-11T10:02:12+02:00

Trapphusen är viktiga utrymningsvägar om en brand inträffar. Rök och brandutveckling minskas om inget brännbart förvaras i trapphusen. Hushållssopor får inte förvaras i trapphuset i väntan på borttransport till soprum. Det ser illa ut men sprider framförallt lukt och ohyra. Det är inte tillåtet att röka i trapphuset.

Sophantering2018-10-11T10:04:51+02:00

Vår ambition är att ha så stor sortering och uppdelning av sopor vid fastigheten som möjligt, detta för att du som boende skall kunna ta ditt miljöansvar. Vi önskar att du som bor hos oss respekterar detta och blir en återvinnare du med.

Skrymmande sopor sk, grovsopor ber vi dig i möjligaste mån lämna på Returpunkterna. Då kan soporna sorteras bäst och möjliggör bästa återvinningen och miljönyttan. Dessutom är det kostnadsfritt. Detsamma gäller för el-skrot och farligt avfall. För frågor runt sophantering i övrigt ber vi dig kontakta respektive skötselansvarig eller vända dig till kontoret alternativt mailar du din fråga till oss.

Sophantering2018-10-11T09:50:38+02:00

Vår ambition är att ha så stor sortering och uppdelning av sopor vid fastigheten som möjligt, detta för att du som boende skall kunna ta ditt miljöansvar. Vi önskar att du som bor hos oss respekterar detta och blir en återvinnare du med.

Skrymmande sopor sk, grovsopor ber vi dig i möjligaste mån lämna på Returpunkterna. Då kan soporna sorteras bäst och möjliggör bästa återvinningen och miljönyttan. Dessutom är det kostnadsfritt. Detsamma gäller för el-skrot och farligt avfall. För frågor runt sophantering i övrigt ber vi dig kontakta respektive skötselansvarig eller vända dig till kontoret alternativt mailar du din fråga till oss.

Skötsel och underhåll2018-10-11T09:54:15+02:00

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen för skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd/förvaltare.

Vanligtvis ansvarar vi som hyresvärd/förvaltare för:
– Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
– Fastighetens installationer (vatten, värme, ventilation, el och hissar)
– Renhållning av allmänna utrymmen
– Snöröjning och halkbekämpning

Oljud och fest2018-10-11T10:06:01+02:00

Det som är skön musik för dig kan mycket väl vara oljud för andra. Mellan 22.00-07.00 skall det vara lugnt i fastigheten. Det innebär att musik och fest skall dämpas efter 22.00. Förvarna dina grannar om du skall ha en bjudning genom att sätta en lapp i t e x trapphuset. Respektera tiderna ovan. Oavsett dag så kan din granne vara på väg mot tävling, tentor, extra jobb, barn som har svårt att sova o s v. Tänk på att du enligt hyreslagen ansvarar för dina gästers uppträdande och handlingar.

Oljud och fest2018-10-11T09:51:38+02:00

Det som är skön musik för dig kan mycket väl vara oljud för andra. Mellan kl 22.00-07.00 skall det vara lugnt i fastigheten. Det innebär att musik och fest skall dämpas efter kl 22.00. Förvarna dina grannar om du skall ha en bjudning genom att sätta en lapp i t.ex trapphuset.

Någon har krossat ett fönster och har försökt bryta upp min entrédörr till lokalen. Vem ansvarar för detta?2018-10-11T09:57:44+02:00

Det är du som hyresgäst som ansvarar för skador på glasrutor och entrédörrar. Tänk på att det är viktigt att du har en försäkring som täcker den här typen av skador.

Min lokal är sliten och behöver målas om och golven behöver bytas. Vem står för det?2018-10-11T09:56:43+02:00

Det är du som hyresgäst som ansvarar för och bekostar allt inre underhåll när det gäller ytskiktet (väggar, golv och tak). Du ansvarar även för underhållet på inredning och utrustning i wc/dusch och pentry/kök.

Jag har problem med fel i lokalen, kan jag felanmäla det till Estate Concierge?2018-10-11T09:54:48+02:00

Du kan bara felanmäla sådant som vi som hyresvärd ansvarar för, t.ex värme, vatten, stamavloppsstopp, fastighetsventilation, till oss.

Inflyttning2019-01-22T13:56:05+01:00

Vi besiktar alltid lägenheten före din inflyttning och upprättar ett protokoll. Om något i besiktningsprotokollet är felaktigt bör du ta kontakt med oss inom skälig tid. Åtta dagar anser vi är skälig tid.

I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är 3 år, kan jag när som helst flytta från lokalen med 9 månaders uppsägningstid?2018-10-11T09:55:17+02:00

Nej, du har avtalat om att hyra lokalen i 3 år. Vill du flytta vid hyrestidens slut måste du säga upp hyresavtalet senast 9 månader innan dess. Om du inte säger upp hyresavtalet förlängs det i ytterligare 3 år.

Hyresinbetalningar2018-10-11T09:47:03+02:00

Vi skickar kvartalsvis ut hyresavier med förtryckt inbetalningsbelopp samt OCR-nummer. Det går att betala in hyran via bank, internetbank eller via posten.

Hur gör jag med soporna från min verksamhet i lokalen?2018-10-11T09:58:13+02:00

Du är ansvarig för att forsla bort sopor och avfall som härrör från den verksamhet som bedrivs i lokalen. Kontakta SRV för att teckna avtal om hantering och bortforsling av sopor.

Gällande hemförsäkring2018-10-11T09:48:32+02:00

Hemförsäkringen är ett viktigt skydd för dig. För att undvika ekonomiska förluster vid inbrott, brand, översvämning eller annan skada, bör du teckna en hemförsäkring.

Felanmälan2018-10-11T09:42:09+02:00

Felanmälan skall i första hand göras till förvaltningen. Ring 011-20 22 60 eller maila info@estatecon.se för att göra din felanmälan.

Felanmälan2018-10-11T09:53:44+02:00

Felanmälan skall i första hand göras till förvaltningen. Ring 011-20 22 60 eller fyll i formuläret här för att göra din felanmälan.

Får jag sätta upp en skylt på fasaden utanför min lokal?2018-10-11T09:56:18+02:00

Du måste få ett godkännande från Estate Concierge för att få sätta upp en skylt, och i vissa fall måste du även ansöka om bygglov hos kommunen. Du kommer även att bli ansvarig för att återställa fasaden när skylten tas bort i framtiden.

Får jag överlåta min lokal?2018-10-11T09:55:50+02:00

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst 3 år för att ha rätt att överlåta den. Du kan bara överlåta till någon som ska ta över din verksamhet.

Får jag hyra ut lokalen i andra hand?2018-10-11T09:58:56+02:00

Om du pga sjukdom, studier eller annat beaktansvärt skäl är förhindrad att själv bedriva din verksamhet i lokalen kan du ansöka om att tillfälligt få hyra ut lokalen i andra hand.
En andrahandsuthyrning kan beviljas för max 1 år vid godkänt skäl där du avser att återuppta din verksamhet.

Får jag ändra planlösningen i min lokal?2018-10-11T09:57:15+02:00

Alla ombyggnader och ändringar som du vill göra i lokalen ska godkännas av Estate Concierge först. I vissa fall krävs även godkännande från myndigheter, t.ex bygglov.

Disk- och tvättmaskin2018-10-11T10:05:35+02:00

I de lägenheter som är förberedda för disk- och/eller tvättmaskin kan installation ske. Var noga med fuktskydd och dylikt. Vi rekommenderar att en behörig person gör installationen. Vill du få hjälp med en installation av diskmaskin kan vår personal utföra detta mot en avgift.

Disk- och tvättmaskin2018-10-11T09:51:09+02:00

I de lägenheter som är förberedda för disk och eller tvättmaskin kan installation ske. Var noga med fuktskydd och dylikt. Vi rekommenderar att en behörig person gör installationen. Vill du få hjälp med en installation av diskmaskin kan vår personal utföra detta mot en avgift.

Till toppen