Koncept Vrinnevipark

Vrinnevipark = 25 000 kvm och 450 fria parkeringsplatser till förfogande för vitt skilda verksamheter.

Bland hyresgästerna finns bland annat företag inom service, lager, verkstad och utbildning. En blandning som vi uppnått genom att erbjuda flexibla lokaler anpassade efter kundernas önskemål och behov. I Vrinnevi Park vid Söderleden finns alltifrån grova verkstadslokaler med sex meter i takhöjd, till trivsamma kontors- och konferenslokaler med välkomnande entréer. Några hyresgäster väljer det ena eller det andra medan andra väljer att kombinera. Högt i tak eller inte, rymliga lokaler och stor tillgänglighet för både personal och besökare är något som värderas högt av dem som redan valt Vrinnevi Park.

Uppdraget

Vårt uppdrag var att skapa ett långsiktigt, attraktivt verksamhetsområde i utkanten av Norrköping. En kommunikativ idé och profil för området. Tydlighet, trygghet och sköna ytor.

_D3Z0196Åtgärder

– Visionsarbete och grund-dokumentation, strategival

– Projektledning i fastighetsutvecklingen/ombyggnationerna

– Profilering och web för att fördjupa och förenkla kommunikationen med de olika hyresgästerna. (web används inte i dagsläget, skapades av externt IT-företag)

– Skyltning med tydlig koppling till profil och fastighetens färger

– Förtydligande av entréer, nya gångstråk och flöden

_D3Z0184Resultat

Arbetet påbörjades 2006 och fastigheten har sedan dess haft genomsnitt 3-4% vakanser. Fastighetsägarens ekonomi har haft betydelse då hyresnivån har kunnat hållas på en låg grundnivå. Förädlingen har skapat bra värme- & fläktsystem som ger låga driftkostnader.

10 år efter arbetet står det klart att konceptet var hållbart, smart och anpassat efter dåvarande behov. Den låga vakansen har gjort att behovet av marknadskommunikationen varit blygsam.