Koncept Lyckorna

Lyckorna är belägna i ett äldre, charmigt industrilandskap med anor från förra sekelskiftet. Hela området, som omfattar knappt 8 hektar (ca 77 000 kvm) mark, står inför stora förändringar. Ägarens plan är att Lyckorna ska bli en stadsdel med butiker, kontor, bostäder, restauranger, service, kultur- och sportverksamhet.

Uppdraget

Vårt uppdrag är att vara en aktiv part i visionsarbetet tillsammans med AG Arkitekter, att förpacka området för blivande hyresgäster och omvärld samt att vara huvudpart för att driva uthyrning och marknadskommunikation.

Skärmklipp 2015-03-09 15.07.51Nuvarande leverans

– Visionsarbete och grund-dokumentation, plan-arbete och strategival

kampanjweb med fördjupningar/historisk information

– Digitala kanaler/sociala media

– PR via branschmedia och regional media

– Köpt mediautrymme och produktion av annonser

– Utskick/folder till näringslivet i Norrköping

Presentationsfilm tillsammans med Crazy Pictures

– Möten med nätverk, visningar, projektering & kalkyler vid ev uthyrningar.

Resultat augusti -15

20 000 kvm sålt till bostadsbolag, pågående diskussioner för ca 10 000 kvm kontor/5 000 kvm butik/lätt verksamhet. Arbetet har precis börjat…

Visionsdokument