Vi skapar värdefulla fastigheter

Marknaden värderar en plats utifrån en mix av emotionella och funktionella faktorer. När värden skapas för marknaden, skapas de också för övriga intressenter.

Vår metod fokuserar på platsens varumärke och följer tre tydliga steg för att nå vårt mål; att skapa värden för marknaden.

IDENTIFIERING – Platsens potential

Innan vi kan agera måste vi veta nuläget. I identifieringen tar vi reda på platsens potential. Vilka förutsättningar finns hos platsen och hur påverkar marknaden, kommunen och övriga intressenter utvecklingsmöjligheterna? Tillsammans ger det en bild av den marknadsmässiga och politiska potentialen för en plats.

STRATEGI & KONCEPT – Platsens löfte

Med utgångpunkt i vad som är marknadsmässigt och politiskt gångbart tar vi fram en strategi som beskriver platsens löfte till marknaden. Resultatet är en strategi och en målbild som skapar högsta möjliga värde.

FÖRVERKLIGANDE (GENOMFÖRANDE) – Platsens bevis

Det är dags att agera. Förverkligandet kan handla både om fastighetsutveckling och om kommunikation. När det vi gör och det vi kommunicerar går hand i hand med den satta strategin bildas bevis för platsens löfte till marknaden. I förverkligandet håller vi vad vi lovat.

Resultatet = VÄRDE

En plats med ett starkt varumärke har ett högt värde. Det innebär att platsen, marken, bostaden eller den kommersiella fastigheten är enklare att sälja, hyra ut eller får flera besökare.