Bakgrund

Svag utveckling på uthyrningsgrad för Fastigheten Facetten – ingen tydlig utåtriktad profil eller gångbart begrepp – Med specialist på fastighetsutveckling Anders Strömlid skapades en fasindelad projektplan för arbetet.

Fastigheten har god kvalité, är något svår att orientera sig i, men var och är under omarbetning.

facetten_trycksakerSyftet/uppdraget steg 1 

Att i ta fram ett eller flera förslag på nytt namn och tillhörande koncept för att stärka bilden av något nytt.

Konceptet ska samordnas med pågående byggprojektplan/fastighetsutveckling – arbetet stäms kontinuerligt av med arkitekt som är inkopplad. Vi arbetade parallellt med kommunens visionsplaner omkring området så att även dessa kunde införlivas i våra ingångsvärden.

Målet 

Skapa tydlighet, med ett avstamp i historien se till att fastigheten förpackas på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt.

Trovärdigheten förklarar vi i utrycket: vi skapar inget nytt ”Harrods” i Åtvidaberg. Målet är att det ska attrahera nya grupper, och fungera i Åtvidaberg över tid!

Skärmklipp 2015-09-09 16.24.24Positionering 

Trevligt – servicevänlig – kostnadsmedveten/prisvärd – smart – trovärdigt

Tonalitet 

Stabilt, robust med en doft av svensk industri – med basmaterial som tegel, betong, plåt och trä och tillhörande accenter.

Skärmklipp 2015-09-09 16.26.50Leveransen

Resultatet begränsades till grunderna i profilplattform, skisser på web, skyltprogram och kontorshotell-lösningar. Projektet avslutades i förtid på grund av personalomställningar inom Åtvidabergs kommun. Befintliga hyresgäster fick löpande information och det skedde utökningar av uthyrda ytor under projektets löptid med ca 20 % (ca 6 000 kvm). Ingen extern marknadsföring genomfördes.