Koncept & marknadskommunikation

Att skapa fler och lönsamma affärer

Som ett eget affärsområde förstärker Estate sig själv, sina fastighetsägare och deras hyresgäster med konkurrenskraftig kommunikationskompetens:

  • Digital marknadsföring & web
  • Trycksaker
  • Identitet/varumärkesutveckling
  • Konceptutveckling
  • Kampanj & event

En del i Estates produktportfölj som i dag arbetar med regionala kunder både inom och utanför fastighetsbranschen. 

Tydliga processer och kontinuitet

Vår attityd till kommunikation är uppriktig – ett fastighetskoncept måste utgå från platsens potential och därmed även ägarens löfte (strategi) för fastigheten/området. Utifrån koncept och strategi skapar vi med vår kompetens en eller flera kampanjer. Kampanjerna innehåller de delar som med hänsyn till budget och målgrupper ger bäst resultat.

Vi jobbar helst med långsiktiga projekt och med uppföljningar både resultatmässigt och genom mätningar.

Marknadsföring med alla sinnen!

kundens-möteEstate har skapat en modell av hur vi ser på marknadsföring – det du ser till höger är en förenkling av den modellen och vi visar dig gärna den utökade versionen. Modellen bygger på flera övergripande filosofier och flerårig erfarenhet av arbetet med varumärkesplattformar, varumärkesvård och produktion av marknadskommunikation till små och medelstora företag.

Modellen är plattformen i ett långsiktigt arbete, där vi tillsammans med Er skapar processer, verktyg och produkter som stödjer flera av de beskrivna delarna. Grundtanken för en bra marknadskommunikation är att alla dessa kanaler ska spela samma melodi – dvs med samma identitet/plattform så gör vi det enklare för mottagaren att avkoda – och budskapet når lättare fram.

Dessutom måste kommunikations vara konsekvent – Så att mottagaren känner igen Er ”melodi”.

För att skapa attraktiv kommunikation – använd alla sinnen – Det är då ni har chansen att skapa bestående intryck hos mottagaren!

Intresserad av att veta mer – kontakta oss!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande