Uthyrning av fastigheter

Vi arbetar aktivt med att hyra ut vakanta lokaler. God lokal marknadskännedom och erfarenhet av all typ av uthyrning finns i bolaget. Uthyrningsarbetet går ofta hand i hand med utvecklingsprojekten och vi kan på så sätt fokusera på kundspecifika önskemål. Lokalen ska vara en resurs för hyresgästen och överenskommelsen ett långsiktigt förhållande som gynnar bägge parter. Då kan hyresgästen fokusera på sin kärnverksamhet.
På bostadssidan arbetar vi med fokus på långsiktighet och kontinuitet för låga vakansgrader. Vår syn på uthyrningsarbetet ger dig som fastighetsägare mindre underhållskostnader på lång sikt.