Fastighetsutveckling

Varje år genomför vi flera lyckade projekt där vi tillsammans med fastighetsägaren utvecklar koncept och strategier för stora eller små fastighetsbestånd – kommersiella eller privata. Tillsammans med Er som fastighetsägare kan vi arbeta fram en vision för fastigheter med utvecklingspotential. Med tydlig målbild och tidplan analyseras marknad, hyresnivåer och kostnader som ligger till grund för projektet.

Bilden visar ”före & efter” på verksamhetsytor för R2P, Ingelstagatan 1 i Norrköping samt Casall showroom – tidigare färglager, även det i Norrköping på Malmgatan.

Vid ett genomförande av utvecklingsprojekt leder vi arbetet med uthyrning, upphandling, projektledning och inflyttning av kund. Ett brett kontaktnät och kompetenta samarbetspartners ger oss spetskompetens inom alla väsentliga områden.

Grunden i utvecklingsprojekt ligger i vår kunskap om regionen, vårt upparbetade kontaktnät med kunder och kommande hyresgäster, de regionala framtidsplanerna och förstås en gedigen portfölj av väl genomförda exempel

– som vi gärna visar.