Fastighetsförvaltning

Vi är Er representant gentemot hyresgäster, entreprenörer och myndigheter. Vi erbjuder både invändig och utvändig fastighetsskötsel. En viktig del i arbetet är att hyresgästen ska känna igen sin fastighetsskötare. En bra relation mellan hyresgäster och driftpersonal är en viktig del i arbetet. Lyhördhet för kundens behov och medvetenhet om vad kunden betalar för är viktiga delar i driftpersonalens vardag.
Vår drifttekniker ansvarar för tillsyn, skötsel och driftoptimering avseende värme, ventilation, VA och elförsörjning. Dokumentation, kontinuitet och effektivitet är nyckelord. Vi tecknar avtal med entreprenörer avseende t.ex. snöröjning, ventilationsservice, hiss- och portervice, brand- och inbrottslarm.